Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne policyen forklarer hvordan nettstedet vårt trollsmedjan.se samler inn og behandler informasjonen din, hvilke valg og muligheter du har og hvordan du kan utøve dine rettigheter. Denne policyen er rettet mot deg som besøker nettsiden vår.

Vi mener at beskyttelse av personopplysninger er viktig og streber etter å designe nettstedet vårt med respekt for de besøkendes personvern. Vårt utgangspunkt er ikke å behandle mer personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet og å bruke minst personvernsensitive data.

  1. Personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes
  2. Hvordan behandler du mine personopplysninger?
  3. Hva med informasjonskapsler og lignende teknologier?
  4. Hvem deler du informasjonen min med?
  5. Hvor behandler vi dataene dine?
  6. Hvilke rettigheter har jeg?
  7. Hvordan bruker jeg rettighetene mine?
  8. Endringer i denne policyen
  9. Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

1. Personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes

Personopplysninger er opplysninger som refererer til en identifisert eller identifiserbar person. Vi behandler navn, e-postadresse og telefonnummer som er oppgitt til oss via kontaktskjemaet på nettsiden, samt navn, telefonnummer og e-postadresse ved forespørsel om tilbud. Personopplysninger behandles for å iverksette etterspurte tiltak som å svare på spørsmål eller sende materiale. Personopplysningene kan også brukes til direkte markedsføring til mottakere i deres yrkesrolle, kunde- og markedsanalyser, invitasjoner til møter og andre profesjonelle kontakter vedrørende våre produkter og tjenester.

Ved besøk på nettsiden og ved nedlasting av dokumenter behandler vi automatisk informasjon som under visse betingelser kan utgjøre personopplysninger. Dette kan inkludere informasjon om klokkeslett, dato, nedlastet fil, filstørrelse, datamengde som overføres, nettleser, språkinnstillinger, operativsystem, refererende domene og IP-adresse. Formålet med å behandle denne typen informasjon er å gi et interessant, sikkert og brukervennlig nettsted.

Juridisk grunn

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er en legitim interesse i å markedsføre våre tjenester og produkter, i å kommunisere med kunder, leverandører og andre interessenter og i å tilby en interessant, sikker og brukervennlig nettside. I noen tilfeller er det rettslige grunnlaget at behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale eller for å iverksette tiltak etter anmodning fra den som har gitt personopplysningene før avtale inngås. Ved såkalte informasjonskapsler er det rettslige grunnlaget samtykke. Ytterligere informasjon om denne behandlingen finner du i avsnittet om informasjonskapsler og lignende teknikker nedenfor.

Lagringstid

Generelt sett lagrer vi ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi sletter også personopplysninger hvis du ber om at de slettes eller hvis vi blir oppmerksomme på at personopplysningene vi behandler er utdaterte.

Overføring til tredjepart

Vårt utgangspunkt er ikke å utlevere personopplysninger til uavhengige tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. Dette er for eksempel våre leverandører innen områder som informasjonssikkerhet, IT, shipping og logistikk, økonomi og markedsføring. Hvis selskapet vårt er en del av, eller kan være en del av, en gruppe, kan informasjonen din også deles med selskaper i gruppen. Vi selger ikke din personlige informasjon eller tillater tredjeparter av andre grunner å bruke personlig informasjon gitt til oss for sine egne formål. Unntak er visse tekniske opplysninger som under spesielle forhold deles med tredjeparter som vist nedenfor.

Sikkerhet

Vi har rutiner og arbeidsmetoder for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun personer i vår organisasjon som trenger personopplysningene for å utføre sine oppgaver skal ha tilgang til dem. Våre sikkerhetssystemer er utviklet for å beskytte mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan innebære personvernrisiko. Personopplysningene som gis via skjemaer på nettsiden vår er beskyttet ved hjelp av kryptering under overføring til våre servere.

Overføring til land utenfor EU/ESS

Normalt behandler vi kun personopplysninger innenfor EU/EØS. Dine personopplysninger og tekniske opplysninger kan imidlertid i visse situasjoner overføres til mottakere utenfor EU/EØS som har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Unntaksvis kan personopplysninger også, etter at vi har iverksatt spesielle sikkerhetstiltak, overføres til mottakere utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.

Rettigheter angående personopplysninger

Du har rett til, på forespørsel og uten unødig forsinkelse, å få tilgang til dine personopplysninger, å få dine personopplysninger rettet eller slettet. Du har også rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger og å få overført personopplysningene dine til noen andre. Til slutt har du rett til å be om at dine personopplysninger ikke brukes til direkte markedsføring. Hvis du har spørsmål eller ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Det er også anledning til å kontakte vedkommende tilsynsmyndighet.

Endringer

Denne personvernerklæringen oppdateres kontinuerlig, og vi anbefaler at du regelmessig sjekker for endringer før du bruker nettstedet.

Linker

Vår nettside inneholder noen ganger lenker til andre nettsteder. Disse nettstedene er normalt ikke under vår kontroll og dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Derfor oppfordres du til å se gjennom nettstedets personvernregler før du sender inn din personlige informasjon.

2. Hvordan behandler du personopplysningene mine?

De følgende delene forklarer hvilke typer informasjon vi kan behandle om deg og til hvilke formål. Vi forklarer også hvordan dataene samles inn og hvor lenge dataene lagres.

Innsamling av nettstatistikk

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn logger som inneholder nettverksidentifikatorer og tidsstempler ved hjelp av en leverandør. Vi samler inn denne informasjonen slik at vi kan se hvor mange brukere som besøker nettstedet vårt. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er vår legitime interesse i å vite hvordan nettstedet vårt brukes. Informasjonen som samles inn via disse loggene avidentifiseres umiddelbart og lagres derfor ikke i våre systemer.

3. Hva med informasjonskapsler og lignende teknologier?

Når du besøker nettstedet vårt, kan du indikere om du godtar informasjonskapsler som blant annet brukes i den hensikt å identifisere deg som en vanlig besøkende, analysere bruken av nettstedet vårt, sette sammen en profil over dine interesser for å vise du relevante annonser på andre nettsteder og gir deg tilgang til tredjepartstjenester.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby nettstedet vårt, for å samle inn nettstatistikk og for å holde oversikt over valgene dine når du logger inn. Tabellen nedenfor forklarer hvilke informasjonskapsler vi bruker og til hvilke formål.

Navn: __zlcmid
Domene: trollsmedjan.se
Holdbarhet: Ett år
Formål: Kundeservice

Navn: __zlcstore
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Kundeservice

Navn: _ga
Domene: trollsmedjan.se
Holdbarhet: To år
Formål: Statistikk

Navn: _gat_UA-7881214-2
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: Ett minutt
Formål: Statistikk

Navn: _gid
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Statistikk

Navn: zte2095
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Kundeservice

Navn: PHPSESSID
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: Når surfingen avsluttes
Formål: Identifikasjon

Navn: _zlcid
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Kundeservice

Navn: catAccCookies
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Aksept av informasjonskapsler

Navn: pys_fb_traffic_source
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: En dag
Formål: Markedsføring

Navn: wp_woocommerce_session_04d0638560ac41c89e695e47cd454222
Domene: trollsmedjan.se
Lagringstid: To dager
Formål: Identifikasjon

Nettstedet inneholder også tredjeparts informasjonskapsler fra

www.facebook.com
www.youtube.com
www.zopim.com

Din nettleser eller enhet lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler. Du kan for eksempel velge å blokkere alle informasjonskapsler, bare godta visse informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Husk at enkelte deler av nettstedet vårt kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du endrer nettleserinnstillingene dine, besøk www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

4. Hvem deler du informasjonen min med?

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte avsløre informasjonen din utover det som er angitt i denne policyen, med mindre vi er pålagt å gjøre det for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller hvis vi har innhentet ditt samtykke til slik utlevering. Dette utelukker ikke at vi kan bruke personopplysningsassistenter som behandler data på våre vegne i henhold til skriftlige personopplysningsassistentavtaler og våre instrukser. Personopplysningsassistenter som får tilgang til dine data (f.eks. når vi bruker en tredjepart til å lagre data på en server), gis ingen rett til å bruke dataene dine til andre formål enn de formålene som er angitt i denne policyen.

5. Hvor behandler vi dataene dine?

Vi streber alltid etter å behandle dataene dine innenfor EU/EØS. Imidlertid kan dataene dine i visse situasjoner overføres til og behandles i et land utenfor EU/EØS. Vi vil da iverksette alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med og på samme nivå som beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS.

6. Hvilke rettigheter har jeg?

Rett til innsyn

Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi behandler om deg. Kopien er gratis å be om.

Rett til retting

Du har rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å be om sletting av dataene dine i tilfeller der dataene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette deler av informasjonen din.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om at dataene dine overføres fra oss til deg selv eller til en annen leverandør. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å overføre deler av informasjonen din.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som vi utfører med støtte for en interesseavveining. Du må da spesifisere hvilken behandling du motsetter deg. Dersom dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg behandlingen når som helst.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om en midlertidig begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Dette betyr at vi midlertidig flytter personopplysningene til et annet behandlingssystem eller gjør dataene utilgjengelige for en bruker.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til spredning av informasjon når som helst ved å kontakte oss på informasjonen nedenfor.

Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage til oss eller til den kompetente tilsynsmyndigheten når som helst.

7. Hvordan bruker du rettighetene dine?

Hvis du ønsker å bruke noen av dine rettigheter, er du velkommen til å sende oss en melding. Dersom du ønsker å klage til en tilsynsmyndighet, ta kontakt med Datatilsynet på www.datainspektionen.se.

8. Endringer i denne policyen

Hvis vi gjør endringer i denne policyen, vil vi varsle deg ved å publisere den oppdaterte versjonen på nettstedet trollsmedjan.se. Hvis endringene er vesentlige, vil vi også varsle deg på en hensiktsmessig måte og om nødvendig be om ditt samtykke.

9. Hvem er ansvarlig for personopplysninger

Trollsmedjan AB (org.nr. 556997–4586) er ansvarlig for behandlingen av dine data i samsvar med denne policyen.

Hvordan kontakter du oss?

trollsmedjan.se har en ansvarlig person som er ansvarlig for databeskyttelsesspørsmål. Hvis du har spørsmål om denne policyen, behandlingen av opplysningene dine eller hvordan du kan utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på telefonnummer 070–7268534 eller via e-post til rikard@trollsmedjan.se

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 2018-05-25